Otevři svoji mysl
Poctivá filosofie

1.JÁ JSEM  (vědomí sebe nelze popřít)

2.OBSAHUJE MÁ PAMĚŤ REÁLNÉ INFORMACE? (Nelze prokázat, že obsah mé paměti je reálný. Klidně je možné, že jsem třeba ve snu nějakého vědomí, či počitačové simulaci. Nebo vše někdo zapnul před 5 minutami a dal me do paměti fiktivní detství. Není způsob a nemůže být, aby to slo vyvrátit. Není možné prokázat realitu či nereálnost vnímaného.)

3.COKOLI TEDY VNÍMÁME, MŮŽE BÝT REÁLNÉ, NEBO NIKOLI (Realitu toho, co vnímam, není v principu možné prokázat. Samozřejmě ani vyvrátit. Vždy se mám důvod domnívat, že jde o sen, nebo simulaci.  A ani v principu to nikdy zjistit nepůjde.)

4.JAKÝKOLI VÝKLAD VSTUPNÍCH DAT JE TEDY VÍROU (Nelze tedy vědet, zda li existují jiní lidé, lze tomu samozřejmě věřit, nebo nevěřit.)

5.JEDINÉ, CO MŮŽEME DĚLAT, JE ZKOUMAT VLASTNÍ NITRO. (Není li v principu možné vědět něco o světě venku, je možné jen zkoumat své nitro. Lze vypozorovat, že nepřijemné působí utrpení a příjemné jednou skončí. Pokud se tedy budeme poutat k tomu, co nám posílají receptory, utrpení je nevyhnutelné.)