EXISTUJE PRVNÍ PŘÍČINA?

1. příčina je nedokazatelná. Různí myslitelé minulosti utvrzovali o nutnosti první příčiny. Představíme li si ale číselnou osu, aktuálnímu stavu dáme bod 0, existuje nekonečný řeťezec předchozích příčin bez počátku. Předchozí příčiny jsou očíslovány zápornými čísly.

2. m-teorie umožnuje ve fyzikálním modelu postupovat neomezeně daleko předvelký třesk, jelikož tam neexistuje počáteční singularita. Zde kliknete.

3.Oscilační vesmír zde.

4.V buddhismu existuje nekonečný řeťezec příčin, opět bez počátku a konce.

5. Jak ve fyzice, tak ve filosofii se můžeme obejít bez první příčiny.

6. "Může-li existovat něco bez jakékoli příčiny, pak to může být právě tak svět jako bůh, takže důkaz z prvotní příčiny nemůže mít naprosto žádnou platnost. "
 Bertrand Russell